Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2007

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ξεκινώ με την πρώτη ψηφοφορία σε αυτό το blog.
Μπορείτε να ψηφίσετε σχετικά με το ερώτημα περί ναών και λατρείας της Εθνικής θρησκείας .