Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΕΚΑΤΗΝ

Εινοδίαν Εκάτην κλήιζω, τριοδίτιν, εραννήν,
ουρανίαν χθονίαν τε και ειναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ψυχαίς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, αγαλλομένην ελάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακίτιν, αμαιμάκετον βασίλειαν,
θηρόβρομον, άζωστον, απρόσμαχον είδος έχουσαν,
ταυροπόλον, παντός κόσμου κληιδούχον άνασσαν,
ηγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, ουρεσιφοίτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταίς οσίαισι παρείναι
βουκόλωι ευμενέουσαν αεί κεχαρηότι θυμώι.

3 σχόλια:

Cheeks είπε...

We Hindus have many goddesses with multiple arms and one of them is the great mother goddess: Durga.

Which is the goddess in the photo? And what have you written in your post?

It's really nice to see a post after such a long time on your blog, neoplatonikos!

Neoplatonikos είπε...

This is the Hekate, the trimorphic goddess.

Cheeks είπε...

I have been told that the Hindu goddess "Kali" is synonymous with Hekate.

Hekate is the goddess of the crossroads. What does this mean?

Can you tell me Hekate is the goddess of what?